A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) - FELFÜGGESZTVE!

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése. A tájékoztatás, képzés kiemelt eszközei az – elsősorban aktív elérést eredményező – infokommunikációs tájékoztatási formák (közösségi oldalak, multimédiás tartalmak alkalmazása, stb.), melyek előnye a költséghatékonyság és nagy tömegek egyidejű elérése. A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni a fenntartható alternatívákat, használatuk módját, és megismertetni a fogyasztás környezeti hatásait.

Pályázók köre: 

Az „A” komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek

Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint:

 • Költségvetési szerv és intézménye (3-al kezdődő KSH kód), vagy
 • jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-el kezdődő KSH kód), vagy
 • jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-al kezdődő KSH kód)

Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások.

A „B” komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek

Gazdálkodási forma szerint:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-el kezdődő KSH kód)
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód)
 • Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-el kezdődő KSH kód)
 • Területfejlesztési tanácsok (36-al kezdődő KSH kód)
 • Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-el kezdődő KSH kód)
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-al kezdődő KSH kód)
 • Egyéb egyesület (529-el kezdődő KSH kód)
 • Köztestület (54-el kezdődő KSH kód)
 • Egyház, egyházi intézmény (55-el kezdődő KSH kód)
 • Alapítvány (56-al kezdődő KSH kód)
 • Nonprofit gazdasági társaság (57-el kezdődő KSH kód)
 • Pénztárszervezet (58-al kezdődő KSH kód)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (59-el kezdődő KSH kód)
 • Jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság (62-vel kezdődő KSH kód)
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit (69-el kezdődő KSH kód)
 • Külföldi diplomáciai, konzuli testület (941-es KSH kód)

Konzorciumokra vonatkozó szabályok

Az „A” és „B” komponens esetén konzorciumi forma nem megengedett

Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
Pályázat száma: 
KEOP-6.1.0/A/09-11
KEOP-6.1.0/B/09-11