Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára

Kiírási határidő: 
2011-02-11

Az Új Széchenyi Terv céljait támogatja a pályázat, amikor a középvállalatokat segíti, hogy képzésekkel növeljék munkavállalóik felkészültségét. Akik már nyertek gazdaságfejlesztési- vagy beruházási támogatást a kiemelt ágazatokban, most többféle képzés közül is választhatnak. A pályázati kiírással a közepes méretű vállalatok projektjeit támogatjuk, amelyek az Új Széchenyi Terv kiemelt ágazataihoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési, beruházási támogatást nyertek, és a beruházás lebonyolításával kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. A pályázat keretében szakmai képzésekre – amennyiben azok az Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz kapcsolódnak –, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó stb.), idegen nyelvi képzésekre, számítástechnikai, informatikai képzésekre lehet pályázni.

Pályázók köre: 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen.

Az érintett pályázati kiírások körét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) megjelenő közleményekben követhetik nyomon a pályázók.

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

  • jogi személyiségű vállalkozások (KSH 1)
  • jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 2), kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
  • non-profit gazdasági társaság (KSH 57)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Méret

A pályázati kiírásra a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum 50 fő volt.

Középvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

Pályázható összeg minimum: 
1000000 Ft
Pályázható összeg maximum: 
50000000 Ft
Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
Pályázat száma: 
TÁMOP-2.1.3.B-11/1