Mikro-, kis-, és középvállalkozások technológiai fejlesztése

Kiírási határidő: 
2011-03-01 - 2011-12-31

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait. A munkahelyek jelentős részét ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük tekintetében ne legyenek lemaradva nagyobb társaikhoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük. Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Pályázók köre: 
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
  • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
  • szövetkezetek.
Pályázható összeg minimum: 
3000000 Ft
Pályázható összeg maximum: 
20000000 Ft