Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés - FELFÜGGESZTVE!

Hazánk és Európa versenyképessége függ a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek kiaknázásától. A nemzeti összefogás kormánya az Európai Unióval összhangban hangsúlyt helyez a megújuló energiák termelésére. Célunk a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is. Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, többlet energiaigény kielégítésére, termelési folyamatokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.

Pályázók köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • VÁLLALKOZÁS (1, 2)
  • Jogi személyiségű vállalkozás (1)
   Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
 • KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
 • NONPROFIT ÉS EGYÉB NEM NYERESÉGÉRDEKELT SZERVEZET (5, 6)
  • Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
   • Kivéve pártok
   • Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
 • ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9)
  • Egyéb gazdasági szervezet (7)
   • Kivéve Megszűnt gazdálkodási forma (7.3)
   • Kivéve Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8)
   • Kivéve Technikai kóddal rendelkezők (9)

Valamint:

 • Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
 • A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények

Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.

Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
Pályázat száma: 
KEOP-2011-4.4.0