Komplex vállalati és technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Jelen pályázati kiírás célja kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A pályázati kiírás kereteben előnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó fejlesztések. A vállalkozások minél több területet érinti fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Pályázók köre: 

JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY

 1. Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
  1. kettős könyvvitelt vezetı jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  2. kettős könyvvitelt vezetı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
  3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
  4. szövetkezetek.
 2. A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
 3. A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:
  1. a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek,
  2. illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.

Továbbá GOP-2011-2.1.1/B pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP)

 1. GOP-2011-2.1.1/A,
 2. GOP-2011-2.1.1/M,
 3. GOP-2011-2.1.1/B,
 4. GOP-2011-2.1.3

pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban.

A KMOP-2011-1.2.1/B pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP)

 1. KMOP-2011-1.2.1/A,
 2. KMOP-2011-1.2.1/M,
 3. KMOP-2011-1.2.1/B,

pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírások keretében már az adott naptári évben részesült támogatásban.

A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minısülnek.

Amennyiben a pályázó a felsorolt kiírások közül több kiírásra is nyújt be pályázatot, az a pályázata nyer támogatást, amely esetében leghamarabb születik támogatói döntés, a többi pályázata automatikusan elutasításra kerül.

PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak, továbbá:

 1. aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés idıszaka ebbe nem számít bele, és;
 2. aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)

A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

Új Széchenyi Terv
Pályázat száma: 
GOP-2011-2.1.1/B
KMOP-2011-1.2.1/B