Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások részére

A kis ötletekben is nagy lehetőség, nagy erő rejlik, a kis- és közepes vállalkozók számára. Itt az alkalom, hogy ehhez támogatást is nyerjenek. Magyarországon sok vállalkozás végez az üzletszerű tevékenységéhez kapcsolódóan vagy amellett termékfejlesztést. Az Új Széchenyi Terv e pályázata segítséget nyújt az innovációs eredmények hasznosításában, új megoldások meghonosításában.
A pályázat célja újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására.

Pályázók köre: 

JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY

  1. Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:
    1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
    2. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
    3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, ad) szövetkezetek.
  2. A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. „Adminisztratív korlátozások” és B.3.3. „Kockázati szempontok” fejezeteiben foglaltaknak.

Továbbá a GOP-2011-1.3.1/C pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2011-1.3.1/C pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.

A KMOP-2011-1.1.4/B pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2011-1.1.4/B pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása ezen pályázati kiírás keretében már részesült támogatásban.

A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján partner vagy kapcsolt vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.

PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. „Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek” fejezetében foglaltaknak:
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki vagy amely esetében az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

  1. aki, vagy amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
  2. aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét;

A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)

A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
FájlnévMéret
I.4.2..pdf111 kB
Pályázat száma: 
GOP-2011-1.3.1/C
KMOP-2011-1.1.4/B