Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása

Kiírási határidő: 
2011-03-01

A geotermikus energia alkalmazható hő- vagy villamos energia termelésére, illetve ezek együttes, kapcsolt előállítására, így az ilyen projektek megvalósulása a megújuló források szélesebb körű alkalmazását és nagyobb részarányát biztosíthatja, hozzájárulva a stratégiai célkitűzések teljesítéséhez, jól szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot. Jelen kiírás célja a közepes és nagy teljesítményű geotermikus energiahasznosítást célzó projektek megvalósításának elősegítése, elsősorban a döntéselőkészítési, engedélyeztetési folyamatok, és a kutatófúrások támogatásával.

Pályázók köre: 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: VÁLLALKOZÁS (1, 2)

  • Jogi személyiségű vállalkozás (1) Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
  • Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) 

 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3) Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában,, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Pályázható összeg minimum: 
10000000 Ft
Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
Pályázat száma: 
KEOP-2011-4.7.0