Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva - FELFÜGGESZTVE!

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv e pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere); intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; a vállalkozások nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése; megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek. 

 

A) Energiahatékonyság javítása:

1) Épületek hőtechnikai adottságainak javítása:

 • Utólagos külső hőszigetelés
 • Külső nyílászáró csere
 • hővisszanyerő szellőzés

2) Hűtési fűtési használati melegvíz rendszerek korszerűsítése

 • kazánok cseréje
 • automatikus szabályozók kiépítése
 • hűtési rendszerek korszerűsítése
 • fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele
 • hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése
 • ko- és trigeneráció
 • hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása
 • gőz hőhordozó váltása vízre
 • hőelosztó rendszer korszerűsítése
 • távhőre való csatlakás feltételeinek megteremtése
 • Technológiai berendezések (csak költségvetés intézményeinél) korszerűsítése, cseréje (pl: étkezés mosás vasalás szárítás gépei)

      3) Világítási rendszerek korszerűsítése

 • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 • kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése

 

 B) Megújuló energiafelhasználás

 • napkollektorok melegvíz-termelésre, fűtésrásegítésre
 • biomassza felhasználása fűtésre
 • geotermális energia hasznosítása
 • hőszivattyú alkalmazása
 • napelemek

 

Pályázók köre: 

A pályázók körének meghatározása

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint):

 1. KKV-nak minősülő VÁLLALKOZÁS (1, 2)
  1. Jogi személyiségű vállalkozás (1)
   Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek
  2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
 2. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ SZERVEK (3)
  kivéve 31, 33, 34, 381 
 3. NONPROFIT SZERVEZET (5, 6)
  • Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5)
   Kivéve pártok Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)

Valamint:

 • Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik
 • A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények

Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be.

Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Továbbá lásd „Általános pályázati útmutató”.

Méret

Vállalkozások közül kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény szerint kis- vagy középvállalkozásnak minősülő jogosultak pályázni.

Új Széchenyi Terv
Letölthető anyagok:
Pályázat száma: 
KEOP-2011-4.9.0