Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 7 régióban

Régióinknak a turizmusban számos kihasználatlan lehetősége rejlik. A gazdag történelem és kultúra, valamint a természeti adottságok egyaránt megbecsülést és támogatást érdemelnek. Az idegenforgalom fejlődésével ráadásul jelentősen javulna a régió versenyképessége is. A szolgáltatások bővítése több turistát vonzana, akik várhatóan hosszabb ideig is vendégeskednének itt.

Az Új Széchenyi Terv ezen pályázatának célja a dél-alföldi, a dél-dunántúli, az északalföldi, az észak-magyarországi, a közép-dunántúli és a közép-magyarországi idegenforgalom fellendítése, ezáltal a munkahelyteremtés, és az, hogy a térség vonzó célállomása legyen a hazai és külföldi turistáknak.

Olyan turisztikai szolgáltatások fejlesztésére lehet pályázni, amelyek új élményelemekkel gazdagítják a meglévő idegenforgalmi vonzerők kínálatát, és ezáltal elősegítik a hosszabb, tartalmasabb időtöltést. A fejlesztési célok között turisztikai attrakciók, garantált programok, eszközkölcsönzés, városnézési program, vendéglátóegységek egyaránt szerepelhetnek, csakúgy, mint eszközbeszerzés és infrastruktúrafejlesztés.

Pályázók köre: 

Jelen kiírás keretében kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt vállalkozások pályázhatnak:

  • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül:
    • Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH11)
    • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH21)
    • Egyéni vállalkozás (KSH23)
    • Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH57)

Nem nyújthatnak be pályázatot azon gazdasági társaságok, amelyek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. § (1) bekezdés alá tartoznak.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.

Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.

A pályázók személyét érintő általános kizáró okokat a Pályázati Útmutató F1 pontja, továbbá az igényelt támogatás kategóriája alapján az ágazati korlátozásokat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza.

Új Széchenyi Terv
Pályázat száma: 
DAOP-2.1.1/K-11
DDOP-2.1.1/I-11
ÉAOP-2.1.1/H-11
ÉMOP-2.1.1/C-11
KDOP-2.1.1/G-11
KMOP-3.1.1/F-11
NYDOP-2.1.1/I-11