Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv az élet minden területén összefogásra ösztönzi a közösségeket. A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer kialakításának is ez a célja. A vállalkozások és nonprofit szervezetek együttműködése a régiók turizmusának fejlődéséhez és az itt élők boldogulásához is lendületet adhat. Közös célunk az, hogy minél több külföldi és hazai vendég látogasson ide, hosszabb időt töltsenek itt, minőségi kiszolgálást kapjanak, és ezzel az itt élők és az egész ország gyarapodjék. Támogatás kérhető termékfejlesztésre (pl. túraútvonalak kitáblázása), turisztikai információs rendszerek működtetésére, marketing-tevékenységre, szemléletformálásra, oktatásra és képzésre, de kutatáselemzési tevékenységekre, infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre is.

Pályázók köre: 

Jelen kiírás keretében pályázatot kizárólag az alábbi formában létező, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújthatnak be (a regisztrált szervezetek nevét és regisztrációs számát a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján hozza nyilvánosságra (http://www.ngm.gov.hu):

  1. Egyesület (KSH 52)
  2. Non-profit gazdasági társaság (KSH 57)
  3. Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. A pályázók személyét érintő általános kizáró okokat a Pályázati Útmutató D4, illetve F1 pontja, továbbá az igényelt támogatás kategóriája alapján az ágazati korlátozásokat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza.

Új Széchenyi Terv
Pályázat száma: 
DAOP-2.1.3-11
DDOP-2.1.3/B-11
DDOP-2.1.3/C-11
ÉAOP-2.1.3-11
ÉMOP-2.3.1-11
KDOP-2.2.1/A-11
KDOP-2.2.1/D-11
KMOP-3.1.2/C-11
NYDOP-2.3.1/A-11
NYDOP-2.3.1/B-11